Képzés

„… ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy fát gyűjtesz, felvágod a deszkákat és megszervezed a munkát, hanem ébressz vágyat a nagy és határtalan tenger iránt….!”

A képességeink gyermekkorunk óta folyamatosan fejlődnek, alakulnak és szoros összefüggésben állnak a mély agyi strukturális biológiai, a pszichés emocionális és funkcionális mentális fejlődéssel. Amennyiben felnőtt korban valódi és sikeres képességekre és készségekre van szükségünk, úgy azokat neurotechnikai, érzelmi és pedagógiai eljárásokkal is „meg kell dolgozni”! Az így felépített és megmunkált információk rögzülnek, és a „bicikli-elv”, vagyis a neuroplaszticitás elve alapján bármikor és különböző frissítéssel előhívhatók.

Cégünk és módszerünk képzési, oktatás-fejlesztési megoldásait a fentiek szerint a biológiai, érzelmi, valamint mentális elvek és megoldások alkalmazói eszközeivel végzi. Az így építkező képességek és készségek felszínre hozásával, felépítésével, optimalizálásával, összehangolásával és egymásra építésével foglalkozik bármely szakmai és személyes felkészültség tekintetében.

KÉPZÉSEINKKEL MEGMUTATJUK A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A….

 • képességek, készségek rendszerét, előhívásuk, megmunkálásuk alapjait, összefüggéseik rendszerét,
 • sikeres társas (üzleti/magánéleti) együttműködés dinamikáját és egyszerű pozitív működési módszereit, a szociális (szervezeti) kapcsolatokban rejlő erőt, amely egyénre és szervezetre vetítve kölcsönösen pozitív hatású,
 • a személyes és szervezeti szerepeket és annak különféle határait, az azokat mozgató eszközöket, érzelmeket, megoldásokat, eljárásokat,
 • a különböző irányítási (project, téma, mentori), vezetői és munkatársi szintek tevékenységi, felelősségi, jogi, hatásköri rendszerét, eszközeit, összehangolhatóságuk mozgatórugóit.
 • Foglalkozunk a szervezet érzelmi irányításának hasznával és megoldásaival, eloszlatjuk az érzelmekkel kapcsolatos félelmeket, téveszméket, aggodalmakat, amelyektől a szervezetekben tartanak,
 • megmutatjuk, hogyan hatnak az egyéni pozitív érzelmei az egyéni teljesítményre, az elköteleződésre, lojalitásra.

KÉPZÉSEINK EREDMÉNYESEK, MERT….

 •  Csapatépítés helyett együttműködést fejlesztünk, a közösséget optimalizáljunk, benne a résztvevő személyekkel, szerepeikkel, szervezeti célokkal, adottságokkal.
 • Megmutatjuk az emberi kapcsolatok „trükkjeit”, azokat, amik pl. a szavakban, az érzelmekben, a testi adottságokban vagy a tárgyaló felek gondolkodásban, attitűdjeiben és céljaiban rejlenek a sikeres együttműködés érdekében.
 • Rávilágítunk az esetleges kockázatokra, a nehézségekre, az elakadásokra, a blokkokra, a stresszelemekre és azok eredményes feloldhatóságára,
 • valamint arra, hogy egy cég számára a munkatársakkal való törődés és fejlesztés hozza meg a legnagyobb üzleti eredményt.
 • növelik az üzleti eredményességet, a szervezet, a cég piaci megítélését, valamint a vállalatról kialakított pozitív munkatársi képet
 • hatékony problémamegoldást és egységet hoznak létre,
 • segítik a minőségi partner és ügyfélkezelést, kiszolgálást és az értékesítést,
 • támogatják az ügyfélorientált szemléletet és teljesítést,
 • emelik a munkatársak közötti pozitív kapcsolódást, a csoportos gondolkodást és motivációt,
 • a személyes empátiát, toleranciát, együttérzést, a felelősségvállalást és tudatosságot,
 • nem probléma- és konfliktus kezelést tanítunk, hanem megmutatjuk a valóban megfelelő megoldást, azon belül a kifogások felismerését és okait,
 • segítik a hatékonyabb érzelmi irányítású szervezet és kultúra kialakítását, működtetését,
 • közvetítik a szervezeti irányítás elveit, elvárásait, céljait a munkatársak számára.

A WAVE-ON MÓDSZER ALAPJÁN KÉPZÉSEINKET, OKTATÁSAINKAT

 • fraktáldinamikus rendszerben (szereplők kölcsönhatásai és érdekei),
 • fejlődési elérkezési állapotoknak megfelelően egymásra építetten,
 • cirkadián tanulási (befogadási) ritmusok szerint és időszakonként téma ismétléssel,
 • az elvárt jövőképhez és célokhoz igazodóan,
 • visszamért eredményességgel, követéssel, dokumentáltan,
 • egyéni és szervezeti konzultációval, beszámolással,
 • információ adással és saját tapasztalatszerzéssel végezzük (dinamika-látencia elve) vállalati környezetben project-szerűen, vagy a cégünk oktatási környezetében hierarchikus építkezéssel mind magánszemélyek, mind szervezetek számára.

Mivel képzéseink megalapozzák a hatékony szakismeretek elsajátítását és gyakorlatát, így tématerületeink modulárisan építkezve személyre és cégre szabottan, illetve szakterületekhez kapcsoltan bárhogyan és bármilyen szakképzéssel és témával társíthatók. Éppen ezért képzéseink soha nem egyformák, a megrendelői elvárásokhoz és állapotokhoz igazítottan projectszerűek, amelyben helye van az elméleti, gyakorlati, tapasztalati konzultációs és hatékonyság visszamérési feladatoknak is.