Neurotechnikai stúdió

A pszichoszociális kockázatok és károk elkerülésére ma már jogszabályok rendelkeznek a munkahelyi stressz körülmények felméréséről és ezen kockázatok elhárításával kapcsolatos munkáltatói kötelezettségekről. Sajnos a vállalatok többsége nem végzi el a valódi felmérést. A kockázatok kezelésére az „elvonuló” vagy alvó szobákon, illetve játékos kikapcsolódást biztosító tereken kívül valójában hatékony és gyors eredménnyel járó megoldást többnyire nem használnak a cégek.

Ahhoz azonban, hogy ezeket a kockázatokat valóban feltárjuk és kezeljük, elsőként tisztában kell lennünk azzal, hogy az emberi sikerek vagy a kudarcokból, elakadásokból, nehézségekből fakadó alul teljesítés az emberi idegrendszer szintjén keletkezik, annak alapvető biológiai működésével függ össze, és mindezt a környezet befolyásolja. Így agyunk normális és abnormális működése már biológiai szinten mérhető, illetve jótékonyan és eredményesen befolyásolható károkozás nélkül.

A WAVE-ON Komplex Elemzési és Beavatkozás-Optimalizálási Módszertan legfőbb és alapvető felmérési és beavatkozási szintje az adott személyek agyának, idegrendszerének különféle szemléletű neurofeedback jellegű vizsgálata, majd a kapott eredmények alapján való neurobiológiai stimulációja.

Az ilyen stimulációs eszközök és eljárások eseti és/vagy életmódszerű folyamatos használata intenzíven korrigálja a stressz okokat és tüneteket, fizikai, érzelmi és mentális egészség-, képesség- és teljesítményfejlődést eredményez, illetve bizonyos képességek és készségek genetikai és életkori adottságok mellett maximalizálhatók különleges célok érdekében.

A neurotechnológiai eszközök és eljárások hatásai:

  • Direkt hatásúak, intenzíven, valós eredményességgel, fájdalom és egyéb mellékhatások nélkül okoznak pozitív változásokat a képességekben és az életminőségben.
  • Egyszerre fejtenek ki azonnali és elhúzódó pozitív eredményeket, összehangolják az emberi agy és idegrendszer valamennyi funkcionális működését a személyek életvezetési céljaival, igényeivel.
  • Építik a használó egyének személyes kompetenciáit, kiterjesztik mentális képességeiket, egyéni és szociális érzelmi működésüket, a tudatos irányítási folyamatokat, fejlesztik a személyiséget, a magabiztosságot, a reális pozitív énképet, és sok más mellett az asszertív működést is.
  • A szervezetet alkotó és így működő munkatársak magasan tartják a vállalati eredményességet, hatékonyságot, teljesítményt, emelik az általános vállalati jóllétet, a pozitív közösségi érzelmi viszonyulást és hangulatot, a szervezeti fizikai és pszichés terhelhetőséget, lojalitást, a toleranciát, az empátiát, az együttérzést, és az együttműködést, tágabb értelemben pedig a vállalati gazdasági fejlődést és a pozitív piaci megítélést.
  • A stúdiók oktatás és tanulástámogatási céllal is használhatók kiegészítve őket az ehhez szükséges kellékekkel, technológiákkal, berendezésekkel.
  • Alkalmasak diagnózisok, visszamérések, illetve kezelések végzésére is, más megoldásokkal, szolgáltatásokkal, technikákkal és technológiákkal szabadon és rugalmasan kiegészíthetők, bővíthetők. Tudományos és gazdasági értelemben véve pedig a legkevésbé avuló, amortizálódó lehetőségek, miközben hatásuk valós és kiemelkedő.

Cégünk aktív és passzív AVS, AVE neurotechnikai eszközökkel és módszerekkel speciális neurostúdiók létrehozásával foglalkozik, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (beüzemelés, építés és eszközbeszerzés, képzés/oktatás, üzemeltetés, neurocoaching, neurotraining, support) nyújtását végzi a felhasználó szervezet igényekhez és céljaihoz igazodóan.

Az általunk képviselt módszerek és szolgáltatások, így a neurotechnológia stúdiók is több, különböző cél érdekében is felépíthető, költséghatékony és eredményorientált szervezeti megoldások.