Neurocoaching

A neurocoaching egy személyre szabott komplex fejlesztési edzésfolyamat, amelynek célja az emberi agy állapotának, képességeinek és funkcionalitásának maximalizálása az egyéni sikeresség érdekében.

A NEUROCOACHING EGYÉNI EREDMÉNYEI

  • Az adott személy idegrendszeri vezérlése tökéletesedik, ezáltal javulnak a biokémiai élettani folyamatok, a vitalitás, a közérzet és az általános egészség
  • kialakul a stabil pozitív érzelmi állapot és egyéni magabiztosság, a reális pozitív énkép
  • Növekszik a teljesítmény, a terhelhetőség, a sikerorientáció,
  • Javul a kommunikáció, előtérbe kerül a hatékony gondolkodás és a cselekvőképesség.
  • Erősödik a döntéshozatali képesség, a tudatosság és az önfelelősség.
  • A fejlesztett személy képességei és funkciói kiteljesednek, számára örömtelivé, kreatívvá és inspirálttá válik a mindennapi élet, amely így biztosítja  a kreatív életszemléletet, javítja a mindennapi életminőséget, változatossá és kiteljesedetté válnak az egyéni szerepek mind az egzisztenciális, mind pedig a magánéletben egyaránt.

A NEUROCOAHING FOLYAMAT

A neurocoaching során a coach és a fejlesztendő személy szoros bizalmi és tematikus együttműködésben dolgozik együtt a kijelölt pozitív változások, célok elérése érdekében. A neurocoach mérésekkel folyamatosan követi az elért eredmények, változások minőségét és mértékét, az aktuális elérkezési állapotokban pedig azok rögzítésre kerülnek, illetve a neurocoach folyamatos konzultációkkal és szükséges feladatokkal támogatja a neurobiológiai és pszichés pozitív változásokat.

A neurocoaching folyamatrendszere neurotechnikai eszközökre, technológiákra, pozitív idegtudományi fejlesztő rendszerekre és módszerekre, illetve egyéb tudatos és tudattalan változás és befogadástámogatási módszerekre épül.